Schaap noemde als voorbeeld een grote brand in het Westelijk Havengebied waarbij brandweerlieden een strategische beslissing van de leiding in de wind sloegen. “Dat is gewoon ook op straat het niet accepteren van leiderschap”, aldus de commandant.

Anarchisme in kazernes

“Het anarchisme in kazernes zet zich voort in de uitvoering van het werk op straat. Dat baart mij zorgen.” De brandweerlieden doen volgens hem wat ze zelf denken dat goed is. “En dat is gevaarlijk.” Schaap, die per 1 oktober vertrekt bij de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, was in 2016 aangesteld om de modernisering van de brandweer vlot te trekken.

Verziekte sfeer

Hij constateerde dat er op de kazernes sprake was van een verziekte sfeer. De manier waarop Schaap te werk ging, leidde tot veel onrust en kritiek binnen het korps. Zo kreeg hij ook enkele doodsbedreigingen. De nieuwe brandweercommandant in de Amsterdam die door burgemeester Halsema is aangesteld,  wordt Tijs van Lieshout. Van Lieshout (55) is nu algemeen directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant. Daarbij is hij voorzitter van de landelijke Raad van Directeuren Veiligheidsregio’s. Hij was tussen 2003 en 2006 regionaal commandant bij brandweer Gelderland-Zuid. Tussen 2014 en 2017  had Van Lieshout dezelfde functie bij de veiligheidsregio Limburg-Noord.

Volg Brandveilig op LinkedIn