De Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap vertrekt op 1 oktober 2019. Het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland begint op korte termijn met de werving van een nieuwe brandweercommandant.

Schaap was in 2016 aangesteld om de modernisering van de brandweer vlot te trekken. Dat ging niet zonder slag of stoot. In de loop der tijd kwamen er vanuit het brandweerkorps veel signalen over onrust, een verziekte sfeer en een angstcultuur.

Discriminatie

Uit een onderzoek eind vorig jaar van generaal b.d. Peter van Uhm naar de problemen binnen het korps bleek dat er sprake zou zijn van discriminatie, intimidatie en seksisme. In reactie daarop zei Schaap dat hij wilde gaan kijken of het allemaal “wat vriendelijker” kan. Ook zei hij toen dat hij “best wat misstanden” had moeten aanpakken. Zo’n vijftig keer trad hij op tegen brandweerlieden die zich niet hielden aan de regels en integriteitscodes. Schaap ontving ook enkele doodsbedreigingen.

Verklaring

In haar verklaring woensdag stelt de gemeente Amsterdam dat het verzet tegen die modernisering “tot een aantal onaangename incidenten heeft geleid”. En: “Met stevig leiderschap is er, tegen de stroom in, een aantal belangrijke stappen gezet in het moderniseren van de brandweer.” Burgemeester Femke Halsema, voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, laat weten dat er onder Leen Schaap veel resultaten zijn geboekt, zoals de flinke impuls voor brandpreventie, een betere bedrijfsvoering en meer diversiteit. Maar wel is het tijd voor een volgende fase. “Een nieuw gezicht, een andere commandant geeft wellicht een nieuwe impuls, een andere dynamiek.” In een verklaring van de gemeente zegt Schaap de keuze van het bestuur te betreuren, maar het besluit te respecteren.