Ruim een jaar na de verwoestende brand in de Notre-Dame in Parijs is het plein voor de kathedraal weer voor het publiek geopend. “De Notre-Dame is de ziel van Parijs”, zei burgemeester Anne Hidalgo bij de officiële heropening.

Het plein was na de brand gesloten vanwege vervuiling met lood. Ook nu het plein weer open is, zal het nog regelmatig gereinigd moeten worden.

Kathedraal niet toegankelijk voor publiek

De kathedraal, of wat daar van over is, is voorlopig niet toegankelijk voor het publiek. President Emmanuel Macron beloofde kort na de brand in april vorig jaar dat het monumentale gebedsgebouw binnen vijf jaar weer zou zijn herbouwd maar deskundigen hebben daar twijfels over.

Kansen voor wetenschappers

Op 15 april 2019 brak De grote brand in de Notre Dame brak uit op 15 april 2019. Dit wekte wereldwijd, maar vooral bij veel Fransen emoties op, er werd zelfs gesproken over een nationale tragedie. Maar de brand biedt ook kansen voor onder andere wetenschappers. Een groot deel van de constructie ligt bloot, hierdoor kunnen wetenschappers dwars door de gewelven van de kerk heen kijken. Dit maakt het mogelijk om het bijzondere pand nader te onderzoeken. Stenen, balken, ijzer en puin worden allemaal, onder toezicht van wetenschappers, verwijderd. Het Franse Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) onderzoekt al deze materialen. De fragmenten worden onder andere gedateerd en geanalyseerd.

Houten dakconstructie

Er worden ongeveer 2000 houten delen onderzocht, een deel daarvan is nog intact of gedeeltelijk verbrand. Het hout kan een onschatbare hoeveelheid informatie opleveren over de dakconstructie. Denk aan de afkomst, leeftijd en locatie van het hout, maar ook wanneer de bomen omgehakt zijn. Opvallend aan de dakconstructie van de Notre Dame is dat deze zo’n 800 jaar heeft gehouden, terwijl voor moderne daken een levensduur van ‘slechts’ 100 tot 200 honderd jaar wordt gegarandeerd.

Kalkstenen gargoyle Notre Dame

Kalksteen

Ook de kalkstenen muren worden onderzocht, deze zijn ernstig beschadigd door de brand en het bluswater. De hitte zorgt ervoor dat de CO2 uit het steen vervliegt waardoor het zijn samenhang verliest en verandert in kalk. Dit betekent dat het steen van de Notre Dame zijn sterkte heeft verloren en de chemische eigenschappen zijn veranderd.

Dateren van metalen

Een andere onderzoekssamenwerking richt zich op het metaal van de kerk. Zij onderzoeken of de metalen muurverbindingen al tijdens de bouw in de 12e en 13e eeuw zijn toegevoegd. Ook worden de metalen gedateerd, daarmee wordt het mogelijk de geschiedenis van het metselwerk en de dakconstructie te reconstrueren.

Lood

Zowel in het dak en de torenspits, als in de dichting van de constructie, is lood verwerkt. Tijdens de brand is het grootste deel van het lood gesmolten. Het analysren van dit lood is wetenschappelijk gezien een lastige taak. De reden is dat lood steeds opnieuw kan smelten en er geen interne laskenmerken achterblijven, daardoor is onmogelijk dit te dateren.

Waardevolle kennis

Veel onderdelen van de kerk, zoals de dakconstructie, zijn nooit eerder onderzocht. Er kan dus veel nieuwe kennis over het bouwwerk en de bouwmethoden worden opgedaan. Dit is van grote waarde voor zowel de kunstgeschiedenis als voor de restauratie van de kerk.

Bronnen:

 

Volg Brandveilig op LinkedIn