Goederenvervoerders kunnen binnenkort weer treinen met gevaarlijke stoffen samenstellen in de Rotterdamse Waalhaven. Wel wil ProRail eerst nog een aantal aanpassingen doen aan de tijdelijke bluswatervoorziening.

Wegens problemen met het bluswatersysteem op het goederenemplacement legde spoorbeheerder ProRail het rangeren in september uit voorzorg stil. De blusstraal van de tijdelijke voorziening reikt nog niet zo ver als gewenst. Als ProRail meer sporen binnen het bereik van de brandweer heeft gebracht, kan het rangeren worden hervat. Tot die tijd kunnen treinen met gevaarlijke stoffen op andere emplacementen worden samengesteld, net als de afgelopen maanden.

Accu's oververhitOnderhoud en scherp toezicht

Toezichthouders stellen ook een aantal andere voorwaarden voor het gebruik van de tijdelijke blusvoorziening. Zo stellen milieudienst DCMR en veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) dat ProRail het systeem goed moet onderhouden en scherp toezicht moet houden op de werking ervan.

Cruciaal

Een goed bluswatersysteem is cruciaal wanneer brand uitbreekt op het rangeerterrein. In september was bij een test aan het licht gekomen dat de hoeveelheid water niet toereikend was. Dit zou betekenen dat brandweerlieden en incidentenbestrijders van ProRail te dicht bij de vuurhaard moeten werken in het geval van brand.

De eerste oplossing, een koppeling aan een waterbassin in de buurt, bleek niet robuust genoeg. Zo schoot halverwege een test van dit systeem een koppeling los. Na een aantal aanpassingen kon er in januari opnieuw worden getest. De test zelf verliep goed, maar door het ontbreken van een aantal documenten die ProRail had moeten aanleveren, gingen de toezichthouders niet akkoord met het opheffingen van de beperkingen op Waalhaven. Deze zijn inmiddels aangeleverd door ProRail, waardoor het emplacement nu weer in gebruik genomen mag worden.