Zijn collega’s van de brandweer konden hem niet meer redden. ,,Wij zijn diep geraakt door dit verlies en wensen zijn familie veel sterkte toe”, meldt de veiligheidsregio Utrecht.

Verslagen

,,Voor zijn directe collegae, van wie er meerdere betrokken waren bij de hulpverlening, is nazorg geregeld”, aldus de veiligheidsregio. Ook de gemeente Woudenberg en diverse brandweerlieden en -korpsen uit de omgeving betuigen hun deelneming. ,,Als brandweer helpen wij mensen in nood. Wat je nooit hoopt, is helaas vandaag in Woudenberg gebeurd. Dat raakt ons diep”, reageert de brandweer van Woerden via Twitter. Ook de brandweer van Oudewater en Renswoude reageert verslagen op het dodelijke ongeluk.