Naar verluidt hebben bouwvakkers die de Notre-Dame renoveerden, tijdens de werkzaamheden gerookt. Dat erkent hun werkgever, die ook beklemtoont dat volgens zijn visie de verwoestende brand in de historische kathedraal niet kan zijn veroorzaakt door de rokende medewerkers. De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van brand.

Op de steigers bij het gebedshuis gold in de aanloop naar de brand een rookverbod, maar daar bleek niet iedereen zich aan te houden. Het zou te lang hebben geduurd om helemaal naar beneden te klimmen om daar te roken. Dus werd er ‘stiekem’ gerookt.

Kortsluiting mogelijk de oorzaak

,,Er waren collegae die af en toe de regels overtraden en dat betreuren we”, zegt een woordvoerder van het bedrijf Le Bras Frères tegen persbureau AFP. De medewerkers zouden dat ook tegenover de politie hebben opgebiecht. De zegsman acht het echt ondenkbaar dat een smeulende peuk de oorzaak was van het inferno. Onderzoekers proberen in de restanten nog te ontdekken hoe de verwoestende brand is ontstaan. Eerder is ook gespeculeerd dat kortsluiting mogelijk de oorzaak was.  Ze gaan er vooralsnog niet van uit dat er van opzet sprake is. De architect die is belast met het renovatiewerk, Philippe Villeneuve, zegt verbijsterd te zijn over de speculaties. Hij heeft geen idee wat er is gebeurd en beklemtoont dat er niemand aan het werk was op het moment dat de brand uitbrak.

>> Download het handboek ‘De Essentiële Bouwkundige Controlepunten’