De Stichting Salvage, die gedupeerden eerste hulp biedt na brand, storm en waterschade heeft vorig jaar ruim 16.000 gedupeerden geholpen. Dat was ongeveer net zo vaak als in 2018 en in de meeste gevallen gebeurde dat na brand.

De Stichting heeft vorig jaar 118 meldingen gekregen van problemen die veroorzaakt waren door stormen of andere weersomstandigheden. In 2018 waren dat nog 182 meldingen, stelt het Verbond van Verzekeraars.

Stormachtig begin

“De daling van 182 naar 118 heeft alles te maken met het stormachtige begin van 2018, toen twee grote stormen op 3 en 18 januari voor zo’n 450 miljoen euro schade aanrichtten en ook ons het nodige werk bezorgden”, stelt directeur Johan van den Berg van de Stichting Salvage. Van den Berg noemt 2019 een vrij stabiel jaar waarin zich niet veel bijzonderheden voordeden. Stichting Salvage is in 1987 opgericht en helpt namens de verzekeraars gedupeerden die schade hebben aan hun woning of bedrijfspand door brand, blikseminslag, explosie, water of storm.

Snelle inschakeling is van groot belang

Terwijl de brandweer tijdens de brand het blussen coördineert, kan de Salvagecoördinator helpen bij de opvang van gedupeerden. Zij willen immers aandacht en advies over de vervolgstappen. Salvage wil weten wie het betreft, waar ze verzekerd zijn en hoe ze bereikbaar zijn voor de verdere schadeafhandeling.

Woningbrand oorzaken

De Salvagecoördinator geeft die aandacht en brengt gedupeerden in beeld. De Salvagecoördinatoren horen soms dat de brandweer denkt dat ze komen schoonmaken. De medewerker komen namens de verzekeringsmaatschappij van de gedupeerde en zorgen dat de schade niet kan verergeren en schakelen daarvoor een schoonmaakbedrijf in. Het schoonmaken regelt de verzekeringsmaatschappij.

Stabiliseren

Salvage stabiliseert de situatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat bij hele ernstige verontreiniging het pand wordt dichtgetimmerd. Bij minder ernstige schade zorgen  de medewerkers dat de stank verdwijnt, dat er wordt geventileerd of dat het bluswater wordt weggehaald. Waardevolle spullen worden weggebracht naar een opslag zodat deze later schoongemaakt kunnen worden. Een beperkte reiniging komt wel eens voor. Dan wordt bijvoorbeeld alleen de keuken of de slaapkamer schoongemaakt, zodat de gedupeerden in de woning kunnen blijven.

Faillissement

Een brand in een bedrijf of winkel heeft vaak tot gevolg dat deze de deuren tijdelijk moet sluiten. De productie of verkoop ligt dan stil. Hoe langer dat duurt des te groter de kans op faillissement. Salvage zorgt er dan voor dat de verzekeringsmaatschappij snel wordt ingeschakeld en dat er maatregelen worden genomen om die stilstand te beperken. Denk aan chloridemetingen, ontvochtigen, wegzuigen van bluswater.

> Download het handboek ‘De Essentiële Bouwkundige Controlepunten’

Volg Brandveilig op LinkedIn