Het vliegvuur in Scheveningen afgelopen jaarwisseling is ontstaan doordat bij de vuurstapel diesel is gebruikt, wat niet mag. Ook was de stapel meer dan 45 meter hoog, terwijl 35 meter was toegestaan. Door de hoogte, de omvang en vorm van de stapel en de vaten diesel zijn de houten pallets heel snel ontbrand.

De felle brand veroorzaakte een thermiek en turbulentie, waardoor grote en kleine stukken hout van de stapel loskwamen. Door de stevige westenwind die nacht, werden de snippers over Scheveningen verspreid.

Schade aan huizen en auto’s 

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in het gepubliceerde onderzoek naar het uit de hand gelopen vreugdevuur. Er ontstond forse schade aan straten, huizen en auto’s als gevolg van de enorme vonkenregen die van een van de twee vuurstapels op het strand af kwam. De brandweer kon door flink te blussen meer schade voorkomen.

Publiek geheim

Van de diesel was de gemeente formeel niet op de hoogte, maar het was een publiek geheim dat bij beide vuurstapels al jaren brandversnellende middelen werden gebruikt, stelt de OVV

Volgens de Onderzoeksraad had de gemeente kunnen besluiten de stapels deels te laten afbouwen of de vaten diesel te verwijderen. Ook had de gemeente ervoor kunnen kiezen de stapels niet in brand te laten steken, ook om de veiligheidsrisico’s te beperken.

Te weinig verantwoordelijkheid

De bouwers hebben volgens de OVV in de loop der jaren weinig verantwoordelijkheid getoond. Afspraken werden niet gerespecteerd, omdat ze zich er niet aan verbonden voelden. Ook de vereiste maximale hoogte van 35 meter vonden ze slecht te rijmen met het wedstrijdelement tussen beide vuurstapels. Ze gingen ervan uit dat de gemeente gezien hun ervaringen toch wel mee bewoog.

Volg Brandveilig op LinkedIn