Beschermd natuurgebied 

Op het natuureiland zelf zijn geen blusvoorzieningen aanwezig. Tiengemeten wordt slechts door enkele mensen bewoond. Het eiland (7 bij 2 kilometer) is sinds 1997 als beschermd natuurgebied onder beheer van Natuurmonumenten.