Door onbekende oorzaak vloog een enorme berg banden destijds in brand. Pas dagen later, toen de brandweer een geschikte blusmethode had gevonden, werd het vuur gedoofd. In verband met onrust onder de bewoners wil de Brabantse gemeente een herstart van het bedrijf voorkomen. Aan de eigenaar is ruim 800.000 euro schadevergoeding aangeboden op voorwaarde dat hij stopt en zijn eigendom overdraagt aan de gemeente