De incidenten bij Shell en Esso van afgelopen zomer laten zien dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, schrijft de provincie Zuid-Holland. Zo woedde bij de raffinaderij van ExxonMobil in augustus een zeer grote brand die dikke rookwolken veroorzaakte en in grote delen van de regio kwamen roetdeeltjes terecht. Bij Shell Pernis was er in juli kortsluiting waardoor alle fabrieken op het terrein uit bedrijf gingen. Twee dagen later deed zich een lekkage voor in een leiding van de HF Alkylatie fabriek van Shell. Er lekte door corrosie een aanzienlijke hoeveelheid waterstoffluoride uit een leiding.

Maatregelen

Zowel Shell als Esso moeten een serie maatregelen treffen om nieuwe incidenten te voorkomen. Beide bedrijven staan momenteel onder verscherpt toezicht van de provincie. Dat betekent onder meer dat er rapportages moeten komen over alle ‘bijna-ongevallen.’ De provincie vindt ook dat de veiligheidscultuur van Shell en Esso onder de loep moet worden genomen. Esso krijgt daarnaast een dwangsom opgelegd als het bedrijf niet op korte termijn een aantal maatregelen treft om herhaling te voorkomen.

Powerformer

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SWZ) heeft de fornuizen van de zogeheten Powerformer van Esso laten stilleggen. In dit onderdeel brak de brand uit. ,,Pas als het bedrijf structurele maatregelen heeft getroffen die ernstig gevaar voor personen wegneemt en herhaling van het incident voorkomen, mag het weer in bedrijf.” Shell Pernis heeft ook zelf onderzoek gedaan naar de incidenten. ,,Op basis hiervan zien we verschillende verbetermogelijkheden.” Een deel hiervan is direct toegepast, zegt Shell dat er op wijst dat de noodvoorzieningen