Kiwa is wereldwijd actief op het gebied van Testing, Inspection and Certification (TIC). De ontwikkeling van sector- en branchebreed gedragen BRL’s is daarvan een belangrijk onderdeel. Vandaar dat de VWN Kiwa de opdracht heeft gegeven de nieuwe BRL voor het monteren van stalen wapening te ontwikkelen. De VWN (Vereniging Wapeningstaal Nederland) is de brancheorganisatie die de belangen van de producenten van wapeningsstaal en de verwerkende bedrijven behartigt. De VWN verenigt wapenings- en prefabcentrales, vlechtbedrijven, producenten en bedrijven die actief zijn in de toelevering, engineering en dergelijke