Hij deed in opdracht van woningcorporatie Talis onderzoek naar wat een redelijke, proportionele aanpak zou zijn. Te vaak volgen na de vondst meteen grootschalige, kostbare saneringsprogramma’s, met ingrijpende financiële gevolgen voor de betrokken organisaties, zoals woningcorporaties.

Hechtgebonden

Het risico van zogenoemd hechtgebonden asbest in woningen en daken is echter heel klein, stelt Helsloot. Vezels kunnen in principe niet loskomen en het asbest is vaak verwerkt op plaatsen die niet direct in open verbinding staan met de lucht. ,,Daarmee is de kans miniem dat je in het dagelijks leven ziek wordt en overlijdt als gevolg van asbestblootstelling”, aldus de hoogleraar. Het risico dat je om het leven komt door een verkeersongeval of een brand, is vele malen groter.

Hoge kosten

De kosten van asbestverwijdering uit woningen zijn hoog en worden steeds hoger door strenge regelgeving. Het geld dat daaraan wordt besteed, kan niet worden geïnvesteerd in andere belangrijke woningverbeteringen, zoals energiebesparing. Conclusie volgens Helsloot: ,,de verhouding tussen kosten en baten van grootschalige asbestsanering is scheef. Elk gewonnen extra gezond levensjaar kost honderdduizenden euro’s.”

Afspraken

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) wil dat alle daken voor 2024 asbestvrij zijn gemaakt. Ze maakt vandaag daarover hernieuwde afspraken met vertegenwoordigers van provincies en gemeenten en organisaties zoals LTO en het Verbond van Verzekeraars.