De branden worden veroorzaakt en aangewakkerd door de extreme droogte en de hoge temperaturen. Volgens de autoriteiten in Magadan, de grootste haven in het noordoosten van Rusland aan de Zee van Ochotsk, zijn de branden ontstaan na blikseminslagen. Hevige wind bemoeilijkt de blusoperatie.

3000 brandweerlieden ingeschakeld

Mensenlevens zijn volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het overgrote deel van de 226 gerapporteerde bosbranden ligt buiten bewoond gebied.

Herkenbosch natuurbrand

Er zijn meer dan 3000 mensen bezig met brandbestrijding. Verder zijn er 43 blusvliegtuigen ingezet.

Greenpeace

In Rusland woeden ieder jaar grote bosbranden. Vorig jaar ging volgens schattingen van Greenpeace 150.000 vierkante kilometer bos in vlammen op, een gebied tweemaal de afmeting van de Duitse deelstaat Beieren.

Volg Brandveilig op LinkedIn