Voorgenomen verbouwingsplan wordt alsnog doorgezet

Volgens Naturalis zou het museum onder meer tientallen miljoenen euro’s schade leiden door de bouwstop. Ook zou de opening van het museum jaren vertraging oplopen. Met de schikking wordt het voorgenomen verbouwingsplan alsnog doorgezet. Het bedrag van 1,5 miljoen euro gaat naar een stichting met het doel ,,wetenschappelijk onderzoek en architectuur in brede zin” te bevorderen. De door Verheijen gemaakte advocatenkosten worden betaald door Naturalis. Bovendien krijgt hij een ,,tegemoetkoming” in de door hem geleden schade.