Schaap pleit voor een diversere organisatie, met meer vrouwen en Amsterdammers met een migratieachtergrond. Met zijn Manifest Brandweer Amsterdam-Amstelland wil hij aan de slag om ervoor te zorgen dat de eerder gemaakte afspraken alsnog worden nagekomen.