De brand heeft volgens de gemeente 15 hectare bos zo zwaar beschadigd, dat dit hersteld moet worden. Veel bomen zijn direct verbrand, andere verliezen sinds de brand hun naalden en bladeren, en sterven af. In een deel van het bos zullen nieuwe bomen vanzelf opgroeien, maar elders moet er nieuwe aanplant komen. Om dat mogelijk te maken moet zand worden blootgelegd, dat nu nog bedekt is met een dik pak plantenresten. Jonge boompjes redden het daar niet. Door de grond te bewerken willen gemeente en Staatsbosbeheer de nieuwe groei van grove den en eik versnellen.

Hout wordt verwerk in de bouw

Vanaf vandaag worden alle dode en stervende naaldbomen gekapt en verwijderd. De meeste loofbomen hebben de brand overleefd, die kunnen dus blijven staan. De naaldbomen worden geveld door een speciale oogstmachine die de takken verwijdert en de stam in stukken zaagt. Het hout wordt verwerkt in de bouw. Gemeente en Staatsbosbeheer proberen tijdens de werkzaamheden onder meer roofvogelnesten, bomen waarin spechten nestelen, mierennesten, holen en zeldzame flora zo veel mogelijk te ontzien.

Evacuatie

De brand in april was zo hevig dat de 4200 inwoners van het bij de Meinweg gelegen dorp Herkenbosch moesten worden geëvacueerd. Dit omdat ze door rook en koolmonoxide gevaar liepen. Ze mochten pas twee dagen later terug naar huis. De enorme vuurzee werd bestreden door Duitse en Nederlandse brandweerkorpsen. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.