Bedrijfsinformatie

BIS Brandwerende Systemen bestaat uit diverse afdichtingsproducten voor passieve brandbescherming van werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties met daarin
diverse typen brandmanchet, brandwerend(e) schuim en coating, kit en mortel.