Grote steden verwachten uiterlijk eind dit jaar flats en woontorens met een verhoogd brandrisico in kaart te hebben. Hoewel dit minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) niet snel genoeg gaat en zij de provincies heeft gevraagd toezicht te houden op de voortgang, zeggen betrokken steden dat het om een omvangrijk onderzoek gaat waarbij ook de eigenaren van de gebouwen betrokken zijn. Dat zorgt voor vertraging.

Het onderzoek is urgent vanwege de brand in de Londense Grenfell Tower in juni 2017, waarbij meer dan zeventig bewoners om het leven kwamen toen de brand zich razendsnel verspreidde via de brandbare gevelplaten aan de buitenkant van de flat.

“Tot dusver in Nederland 114 risicopanden opgespoord die mogelijk brandonveilig zijn

Volgens onderzoek door de Volkskrant zijn tot dusver in Nederland 114 risicopanden opgespoord die mogelijk brandonveilig zijn. Van de vijftig grootste gemeenten hebben slechts 28 die inventarisatie afgerond, aldus de krant.

Venlo

Zo heeft de gemeente Venlo 450 panden hoger dan 13 meter, waarbij er 425 aan de veiligheidseisen voldoen. 24 gebouwen moeten echter nader worden onderzocht. “Verder onderzoek houdt in dat we dossiers moeten gaan opvragen, geveltekeningen en geveldetails moeten beoordelen en dit invoeren in een risico-protocol”, aldus de gemeente.

Roterdam

Rotterdam heeft vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek in Londen een handleiding ontwikkeld om mogelijk risicovolle gebouwen te selecteren. Daarmee konden de gebouwen met verhoogd risico worden geïdentificeerd. Binnenlandse Zaken heeft de Rotterdamse handleiding in november 2018 overgenomen in de landelijke richtlijn voor onderzoek naar brandveiligheid van gevels, zegt het gemeentebestuur.

Modeltoren Grenfell Tower

De gevelbekleding met isolatiemateriaal lijkt een rol te hebben gespeeld in de brand in de Grenfell Tower in Londen. Het onderzoek loopt nog.

In de Maasstad is nu 90 procent van het onderzoek naar hoge gebouwen, waaronder ziekenhuizen en zorginstellingen, afgerond. Bij drie gebouwen in Rotterdam is gebleken dat brandveiligheidsmaatregelen nodig zijn en wordt er met de eigenaren overlegd over aanpassingen. “In sommige gevallen is het lastig om de eigenaren of beheerders in beweging te krijgen”, meldt Rotterdam. Ingrijpen is echter nog niet nodig gebleken.

Utrecht

Utrecht meldt dat alle inspecties aan de buitenkant klaar zijn, maar dat nog 46 panden ook aan de binnenkant een brandtechnische inspectie (bijvoorbeeld vluchtwegen en blusinstallaties) nodig hebben. Het Utrechtse stadsbestuur verwacht die resultaten aan het eind van het jaar binnen te hebben.

Den Haag

Het gemeentebestuur van Den Haag zegt in een eerste inventarisatie 160 gebouwen in Den Haag te hebben geselecteerd en de eigenaren te hebben gevraagd onderzoek te doen naar de brandveiligheid van hun gevel, met behulp van deskundigen. “Brandveiligheid is een belangrijk onderdeel bij zowel de vergunningverlening, het bouwtoezicht en de handhaving waar veel aandacht naartoe gaat. Maar het valt niet uit te sluiten dat een aantal van deze 160 gebouwen gebreken vertoont”, zegt de gemeente Den Haag.

Eindhoven

De gemeente Eindhoven meldt dat eerst een inventarisatie is gemaakt van te controleren gebouwen. Hieruit bleek dat 273 gebouwen onderzocht moesten worden. Deze gebouwen zijn allemaal beoordeeld aan de hand van de ‘risicotool brandveiligheid gevels’. Er vielen 13 gebouwen in de zogenoemde risicocategorie rood/oranje, waardoor ze in aanmerking kwamen voor nader onderzoek. Met de eigenaren zijn gesprekken gevoerd en zij zijn in de gelegenheid gesteld om met aanvullende informatie te komen, dan wel nader onderzoek te doen. Bij vijf gebouwen zijn eigenaren met aanvullende informatie gekomen waaruit gebleken is dat deze gevels niet risicovol zijn. De overige eigenaren zijn nog bezig met onderzoek.

Amsterdam

De gemeente Amsterdam laat weten dat naar aanleiding van de brand in Grenfell Tower een ‘quickscan’ is uitgevoerd naar de situatie in Amsterdam. Er is een lijst opgesteld van 32 woongebouwen van boven de 30 meter die zijn geclassificeerd als mogelijk risicovol. Hierbij zijn geen vergelijkbare situaties aangetroffen als in Londen. De gebouweigenaren zijn aangeschreven om de geconstateerde gebreken te verhelpen. In 2018 zijn diverse controles uitgevoerd ter afronding van dit project.

>> Download het handboek ‘De Essentiële Bouwkundige Controlepunten’

Volg Brandveilig op LinkedIn