Brandweer, Nieuws

22-07-2009

Congres Veiligheidsbewustzijn Brandweer

Congres Veiligheidsbewustzijn Brandweer
In december 2004 heeft de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) haar rapportage uitgebracht over het veiligheidsbewustzijn bij brandweerpersoneel onder de subtitel ‘leert de brandweer van lessen uit eerdere ongevallen met brandweerlieden?’

Nu, vijf jaar na het uitbrengen van het rapport, wil de Inspectie de stand van zaken in de ontwikkeling, organisatie en borging van het lerend vermogen van de brandweer aandacht geven en ondersteunen. De Inspectie wil dit tot uiting brengen niet in de vorm van een hernieuwd onderzoek, maar door het aanbieden van good practices van wat er in het land is te vinden. Daarom organiseert de Inspectie OOV op 25 november 2009 een congres met als subthema: ‘Hoe is op dit moment het lerend vermogen van de brandweer ontwikkeld en georganiseerd?’

Het ochtenddeel bestaat uit een plenaire bijeenkomst, waarin door sprekers wordt ingegaan op de vraag waar op te letten om een blijvend lerende organisatie vorm te geven. De valkuilen en leermomenten, het gedrag van de brandweer in relatie tot algemene gedragsmechanismen en de wijze van bijstellen van het gedragspatroon komen daarbij aan de orde. De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV) geven antwoord op de vraag wat er tot op dit moment is ontwikkeld in het tot stand brengen van het lerende vermogen van de brandweer(organisatie).

In de middag bieden parallelsessies de mogelijkheid om kennis op te doen van good practices. Zo worden er ontwikkelde leersystemen uit de praktijk voorgedragen en wordt er een verdiepingsslag gemaakt in HRM-beleid en in kennisproductief oefenen en leren.

Een interessante en niet te missen dag! Reserveer daarom in uw agenda: 25 november 2009, Hotel en Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3 in Arnhem.

Doelgroep
Het congres is bestemd voor hoofden en coördinatoren van afdelingen repressie, preparatie en nazorg, programmamanagers, leeragenten, oefencoördinatoren, (senior) bevelvoerders en andere geïnteresseerden.

Belangstelling
Bent u geïnteresseerd? In september staat het volledige programma en de mogelijkheid voor online aanmelding op www.nifv.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het congres.

Inlichtingen
Congresbureau NIFV
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
T 026 355 22 08
E congresbureau@nifv.nl

www.nifv.nl

Overige artikelen: