Brandbeveiliging, Nieuws

29-11-2010

Ontwerp NEN 6058 ‘Bepaling warmtestralingsbelasting ten gevolge van brand in houtopslag’ gepubliceerd

Ontwerp NEN 6058 ‘Bepaling warmtestralingsbelasting ten gevolge van brand in houtopslag’ gepubliceerd
Het normontwerp NEN 6058 ‘Bepaling warmtestralingsbelasting ten gevolge van brand in houtopslag’ is gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2011 commentaar indienen.

NEN 6058 voorziet in een groeiende behoefde van de markt naar heldere afspraken over veiligheidsniveaus. De norm wordt gebruikt door brandweer, ontwerpers en brandveiligheidsadviseurs. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2011 commentaar leveren op het normontwerp.
Het Gebruiksbesluit stelt dat een opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen zodanig moet zijn ingericht, dat bij brand geen onveilige situatie kan ontstaan voor een gebouw op een aangrenzend perceel. Dit geldt ook voor een speeltuin, kampeerterrein of een opslag van brandgevaarlijke stoffen.

Voorwaarden Gebruiksbesluit
Eén van de voorwaarden uit het Gebruiksbesluit is dat de opslag bij brand gedurende een periode van ten minste 60 minuten (gerekend vanaf het ontstaan van de brand) geen grotere stralingsbelasting veroorzaakt dan 15 kW/m2.

Meer informatie
Commentaar indienen kan tot 1 maart 2011 via deze link. Op de website is het voor iedereen mogelijk de ontwerpnorm in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

Overige artikelen: