Artikelen, Brand/gas detectie, Objectbeveiliging

10-11-2007

Huizen zonder rookmelders: 100% meer doden door brand

Huizen zonder rookmelders: 100% meer doden door brand
Jaarlijks komen ruim 70 mensen om door brand
Nationale Brandpreventieweek in teken van grootscheepse rookmeldercampagne

Recent onderzoek toont aan dat de overlijdenskans bij brand 100% hoger is in huizen zonder rookmelders. Daarbij komt dat iets minder dan de helft van de Nederlandse huishoudens nog steeds geen rookmelders heeft. Reden genoeg voor de brandweer om in de maand oktober met een uitgebreide rookmeldercampagne van start te gaan.

Jaarlijks komen ruim 70 mensen om door brand. De meesten van deze slachtoffers vallen in woningen. Dit aantal kan drastisch omlaag als er in alle huizen rookmelders zouden hangen. Dat is echter niet het geval. In bijna de helft van de Nederlandse woningen hangen nog steeds geen rookmelders. En als ze er wel hangen, is het nog maar de vraag of ze het doen.

Uit Engels onderzoek (Fire Statistics United Kingdom) blijkt dat rookmelders in huis hebben op zich geen garantie voor veiligheid is. Ze moeten het ook nog doen! En op de goede plek gemonteerd zijn. Bij 39% van de branden (in huizen waar rookmelders hingen) gaf de rookmelder geen alarm. Wat was het probleem? In de helft van de gevallen ontbrak er een batterij of was deze leeg. Nog eens een kwart werd veroorzaakt door het feit dat de rookmelders niet op de juiste plek hingen.

Dit alles was voor de Stichting Nationale Brandpreventieweek reden om in 2006 samen met de brandweer en Brandwonden Stichting een grootschalige rookmeldercampagne te starten. Het doel van de campagne was tweeledig. Enerzijds wil men mensen stimuleren rookmelders aan te schaffen; anderzijds wil men mensen die wel rookmelders hebben, wijzen op de noodzaak van het controleren en vervangen van de batterijen en op het ophangen van rookmelders op de juiste plek. Onderzoek (Brandwonden Stichting/First Alert) toont nl. aan veel mensen hun rookmelder nooit controleren (25 %) en dus ook nooit hun (lege) batterijen vervangen (22%). Deze schijnveiligheid kan dodelijk zijn.

Rookmelders worden vergeten
Uit onderzoek (Brandwonden Stichting/First Alert) blijkt dat 97% van de Nederlandse bevolking rookmelders belangrijk vindt. Toch heeft bijna de helft van de huishoudens er geen in huis. Laksheid (het komt er nooit van) en vermeende hoge kosten blijken een belangrijke barrière te zijn om tot aanschaf over te gaan. Daarom streeft de campagne ernaar om rookmelders op een goedkope en gemakkelijke manier bij mensen thuis te krijgen.

Campagne tot aan de voordeur
Advertenties, radio- en tv-spots en een internetsite leggen de basis voor de campagne. Daarnaast zullen honderden brandweerkorpsen in hun eigen gemeenten voorlichtingsacties ondernemen. Ze gaan huis-aan-huis straten controleren, informatie verspreiden en zelfs rookmelders aan de deur aanbieden. De 60.000 collectanten van de Brandwonden Stichting zullen aan de deur 4.000.000 kaartjes verspreiden met informatie over rookmelders plus een bestelmogelijkheid. En alsof dat nog niet genoeg is: ook woningbouwverenigingen worden bij de campagne ingeschakeld. Vele woningbouwverenigingen hebben aangeboden de rookmelders goedkoop (soms zelfs gratis) aan hun huurders aan te bieden.